Státní dluhopisy: vyplatí se ty proti-inflační ?

Státní proti-inflační dluhopisy mohou být velmi zajímavým produktem pro klienta. Jedná se o konzervativní produkt, který zároveň odpovídá kritériím wealth protection, které slouží k ochraně bohatství klienta. Hlavním principem těchto státních dluhopisů je, že klientům přinášejí výnos, který odpovídá výši inflace. Pokud bude inflace například 3 %, tak výnos dluhopisů je také 3 %.

Dluhopisy jsou 6leté a vydává je Česká republika.

Státní proti-inflační dluhopisy jako součást portfolia

Výnos těchto dluhopisů nepodléhá dani. Mohou tak být alternativou k jiným konzervativním produktům, např. termínovaným vkladům, které zdanění podléhají. Spořicí účet ani termínované vklady s nejvyšší pravděpodobností nedokáží pokrýt inflaci.

Klientům se tak nabízí zajímavý produkt, který tuto schopnost má.

Podle alokačních pravidel (článek) rozkládáme finanční majetek klienta na třech úrovních:

  • Dlouhodobé investice (typicky akciové investování, očekávání vyššího výnosu na delším časovém horizontu).
  • Střednědobé investice (typicky dluhopisové fondy).
  • Krátkodobé investice (peněžní trh).

Ve které z těchto kategorií můžeme využít státní proti-inflační dluhopisy?

U konzervativnějších klientů mohou být náhradou za dluhopisové fondy. A to zejména v době, kdy jsou relativně nízké úrokové sazby, a tím pádem vysoké ceny dluhopisů. U dynamičtějších klientů mohou nahradit krátkodobé investice a posloužit jako alternativa k již zmíněným produktům (spořicí účty, termínované vklady).

Pokud by inflace rostla rychleji, bude tomu odpovídat i výnos těchto dluhopisů, který bude vyšší. Tím nás tento produkt dokáže chránit před rizikem inflačních tlaků a před scénáři vysokých úrovní inflace v budoucnosti.

Předčasný prodej dluhopisů

Dluhopis je možné prodat dříve než za 6 let. V daném roce může klient odprodat až 500 000 Kč. Z částky nad 500 000 Kč může prodat 50 %. Pokud by klient chtěl udělat vyšší investici než 500 000 Kč a chtěl by mít co největší likviditu prostředků, doporučuje se provést tuto transakci na více rodných čísel. Dluhopisy je možné převést na jinou fyzickou osobu. Zároveň mohou být použity jako zástava pro úvěr, pokud tuto možnost bude banka klienta akceptovat. Maximální výše investice jednoho investora je 50 000 000 Kč.

V roce 2020 byl výnos dluhopisů dán inflací + 0,5 %. Výnosy ale podléhaly zdanění. Od roku 2021 dluhopisy nabízejí výnos pouze ve výši inflace, ale jsou od daní osvobozené.

Ministerstvo financí by mělo vydávat tyto dluhopisy v rámci tzv. emisí. Klient tedy může nakoupit každé čtvrtletí další dluhopisy. Když klient nakoupí pouze v jedné emisi, může dluhopisy prodat a získat peníze zpět jednou za rok. Pokud by klient nakoupil v každém čtvrtletí, vytváří tak možnost postupně v čase předčasně prodávat po jednotlivých částech. Díky tomu může klient získat produkt s likviditou podobnou ročním a 3měsíčním termínovaným vkladům.

Rizika a státní proti-inflační dluhopisy

Největším rizikem těchto investic je riziko kreditní. Toto riziko znamená, že emitent dluhopisů (v tomto případě Česká republika) nedostojí svým závazkům. Tady jsou některé z ratingů těchto státních dluhopisů:

  • Standard & Poor’s: AA
  • Scope Ratings: AA
  • Moody’s: Aa3
  • R&I: AA-
  • Fitch Ratings: AA-

Jedná se tedy o ratingy v investičním stupni. Kreditní riziko v případě českých bank nebude nikdy nižší než kreditní riziko státu. Pokud by klient investoval v bance, je jeho investice pojištěna do výše 100 000 EUR. Pokud by ale v tomto Garančním systému finančního trhu nebylo dostatek peněz pro výplatu spořitelů, může se to Fond pojištění vkladů pokusit vyřešit emisí vlastních dluhopisů. Když by tato emise neměla úspěch u investorů, může pomoc stát v podobě nenávratné finanční pomoci nebo dotace.

Z toho plyne jeden důležitý závěr. V obou případech (termínované vklady vydávané bankou a státní proti-inflační dluhopisy) je kreditní riziko velmi podobné, protože konečným rozhodovatelem je stát.

Abychom ale neuváděli jen pozitiva. I když je riziko nesplacení velmi malé, v minulosti nastalo. V roce 1919 tehdejší Československá republika vydala 30 leté dluhopisy. Splatnost měla proběhnout v roce 1949. V tomto období znárodňování nebyl dluhopis investorům vyplacen.

Podstatné také je, že minimální výnos je 0 %. Ve velmi nepravděpodobném případě deflace (zhodnocení peněz) tedy klientovi nehrozí záporný výnos.

Pomůžeme vám s investicemi a dodáme analýzy

Celou analýzu státních proti-inflačních dluhopisů poskytujeme exkluzivně našim klientům. Navíc od nás získávají průběžné finanční strategie, analýzy dalších produktů a finanční rozvoj.

Staňte se naším klientem.

Domluvte si s ním informační online schůzku a poznejte, jak vám můžeme pomoci

Nebo mě kontaktujte a pomůžu vám vybrat člověka, který vám pomůže nejvíce.

Autor článku

Ing. Jan Skryja
Manažer týmu, finanční konzultant
+420 603 729 189
Zakladatel projektů Cesta Úspěšných a Lucidní sen

státní dluhopisy

Zdroje:
https://www.sporicidluhopisycr.cz/
Analýza dluhopisů společnosti Fichtner s.r.o.
KFP.cz