Proč potřebujeme tvořit finanční rezervu

Tento článek má být inspirací pro vás. Zamyslete se nad tím,
pro jaké životní situace a životní cíle je dobré vytvářet finanční
rezervu.

 

Bydlení

V oblasti bydlení je hned několik míst, kde je důležité finanční
rezervu vytvářet…

 1. Vlastní bydlení – pokud plánujete v budoucnosti bydlet ve vlastním,
  začněte už dnes vytvářet rezervu pro vlastní prostředky, které použijete
  k hypotečnímu úvěru.
 2. Fond oprav – týká se spíše rodinných domů. Zamyslete se, co
  všechno bude za 20 let váš dům (případně i byt) potřebovat.
  Kuchyně, koupelna, dílčí rekonstrukce,… To všechno jsou
  náklady, na které je dobré myslet už dnes.
 3. Úvěrová rezerva – pro ty, kteří mají hypoteční úvěr. Díky tvorbě
  úvěrové rezervy můžete hypotéku z našetřených peněz dříve splatit
  nebo peníze použít v době, kdy dojde k výpadku vašeho příjmu.
  Úvěrová rezerva se také hodí pro situace, kdy dojde k navýšení
  úrokových sazeb na trhu a vám končí fixace (vyšší splátka hypotéky).
 4. Investiční byt – banky vyžadují od klientů určité procento vlastních
  prostředků (10 – 20 %), které sice je možné stále dofinancovat, ale
  jsou to dražší peníze (vyšší úrok a kratší splatnost). Proto je dobré
  mít našetřeny vlastní zdroje pro případné investice do bydlení na pronájem.
 5. Startovací byt pro děti – podobný princip jako u investičního bytu, který
  ale jednoho dne bude sloužit dětem.
 6. Zlepšení vlastního bydlení – například přesunutí z malého bytu do velkého
  domu.
 7. Příprava na vypořádání majetku – toto se týká zejména dědictví, pokud
  budete chtít vyplatit ostatní dědice a majetek si ponechat.

 

Rodina

Na budoucí výdaje spojené s rodinným životem je také dobré
myslet už dnes.

 1. Studium dětí – příprava probíhá zejména na vysokoškolské
  studium.
 2. Narození dítěte – tuto oblast v praxi příliš neřešíme. Věnujeme
  se jí hlavně v případě, že o to klient projeví zájem.
 3. Mateřská a rodičovská dovolená – 6 měsíců významného poklesu
  příjmu a následné 2 – 3 roky rodičovské dovolené. Je potřeba spočítat
  si, o kolik příjem poklesne a kolik financí bude potřeba na toto období
  připravit.
 4. Startovné do života dětí – nejčastěji od 25 let života dítěte. Peníze, které
  dítě dostane pro snadnější start do života.
 5. Koníčky dětí – některé koníčky mohou být velmi nákladné, proto je dobré
  se i této oblasti věnovat.
 6. Auto – je dobré zvážit, zda to chcete řešit úvěrem, leasingem nebo našetřenými
  prostředky.
 7. Dovolená – prostřednictvím finanční rezervy se řeší pouze velmi
  nákladné dovolené.
 8. Koníčky dospělých – zejména ty finančně náročnější.

 

Soukromá renta (finanční nezávislost)

Lidé si začínají uvědomovat, že se o ně pravděpodobně
stát nepostará vůbec nebo jen ve velmi omezené míře.

Jakmile přestanete pracovat, chcete si zachovat vaši současnou
životní úroveň? Nebo se chcete mít lépe?

Kdy plánujete přestat pracovat (jít do důchodu)?

Tady záleží tvorba finanční rezervy na tom, kolik je vám let.
V nižším věku je možné pravidelně investovat dynamickou
formou (akcie) a postupně přecházet do vyváženějšího rozložení
(40 % akcie, 30 % nemovitosti, 30 % dluhopisy).

 

 

Každá finanční rezerva je spojená s určitým časovým horizontem.
Proto pro každou takovou rezervu bude vhodný jiný typ spoření
nebo investic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *