Poplatky mohou vyjít hodně draho

Jistě téměř každý z nás zná pořekadlo, že zadarmo ani kuře nehrabe. Toto pořekadlo plně platí i u investování, ať už pravidelného nebo jednorázového. V tomto článku se trochu podrobněji podíváme na to, s jakými poplatky se setkáme u investic.

U mnoha produktů, nejen investičních, se můžeme setkat s mnoha různými typy poplatků, proto se není čemu divit, že se v nich občas ztrácíme nebo je nevnímáme. Tyto poplatky, občas skryté, ovšem mohou vést až k tomu, že se „prospoříme k chudobě“. Můžete si říci, vždyť to není možné, prospořit se k chudobě. Bohužel je, a to v situaci, kdy výnos vašeho řešení je menší než úroveň inflace, čili dochází ke znehodnocení vašich peněz.

Prospoření k chudobě v praxi

Předpokládejme roční inflaci 2,5 %. Peníze klienta budou uloženy na velmi konzervativním produktu se zhodnocením 0,5 % ročně. Reálně tedy peníze klienta ztrácí 2 % na své hodnotě. Pokud by měl klient takto uloženo 100 000 Kč, tak reálná hodnota bude za dané období vypadat takto:

• Za 5 let: 90 573 Kč
• Za 10 let: 82 034 Kč
• Za 15 let: 74 301 Kč
• Za 20 let: 67 297 Kč
• Za 25 let: 60 953 Kč
• Za 30 let: 55 207 Kč

Dalším nebezpečím je, že inflaci nedokážeme předvídat a nemáme ji pod kontrolou. Proto hledáme taková investiční aktiva, která splňují dva základní předpoklady:

1. Dlouhodobě překonávají inflaci.
2. Vedle zhodnocení také generují výnos (nemovitosti rostou na hodnotě a generují výnos v podobě nájmu, u akcií také dlouhodobě roste kapitálová hodnota a zároveň se vyplácejí dividendy).

Ochrana před poplatky

Z čísel je patrné, že je potřeba na delším období efektivně investovat, aby peníze neztrácely na hodnotě. Při těchto investicích je ale potřeba rozumět poplatkům, které s nimi mohou být spojeny.

U investice do podílových fondů se dají rozlišit zejména tyto poplatky:

a) Vstupní, které jsou spojeny s nákupem podílových fondů, důležité zejména u jednorázové investice;
b) Výstupní, které jsou naopak spojeny s prodejem, avšak v praxi jsou zpravidla nulové;
c) Manažerské neboli správní.

Správní (manažerské) poplatky můžeme chápat jako „náklady na provoz“ daného fondu čili zejména platy portfolio manažerů, analytiků, poplatky za transakce, které fond uskuteční, atd. Tento typ poplatků je důležitým ukazatelem u pravidelného i jednorázového investování. Abychom tyto „náklady“ byli schopni vyčíslit, používá se v praxi tzv. ukazatel TER (Total Expense Ratio). Zde to je procento, které vyjadřuje celkové roční náklady spojené s daným řešením (podobnou věc vyjadřuje u hypotečních úvěrů ukazatel RPSN). TER v sobě obsahuje především manažerský poplatek, poplatek za správu, poplatky za poradce, poplatky za auditorskou, komisionářskou a licenční činnost. TER se dá jednoduše zjistit z Klíčových informací pro investory (KIID).

Finanční a rozvojový web KFP.cz se zabýval, jak rozdílný TER ovlivní finanční výnos v průběhu let při pravidelné investici (viz tabulka níže). Jako příklad slouží úložka 5 000 Kč každý měsíc v průběhu od 10 do 40 let.

Z tabulky je patrné následující:

• Pokud klient investuje na časovém horizontu 30 let do produktu, který má o 1 % nižší TER (náklady), tak v celkovém výsledku bude mít o 21,4 % více peněz, než kdyby zvolil nákladnější řešení!
• Pokud by řešení u klienta mělo na uvedeném časovém horizontu o 2 % nižší náklady („TERko“), tak klient vydělá dokonce o skoro 40 % více.


Zdroj: kfp.cz

Jestli už dnes máte nějaký spořicí produkt, nechejte si jej zkontrolovat od profesionála, abyste věděli, jestli je poplatkově nastaven efektivně. Ztráty mohou být zejména v delších časových obdobích výrazné.

Se svými klienty vybírám řešení, které minimalizuje TER, avšak je velmi kvalitně řízeno a chráněno před rizikem ztráty finančních prostředků.

Na jaké poplatky si dát pozor?

U krátkodobých investic (časový horizont do 5 let) je třeba se zaměřit na vstupní poplatky, které tvoří značnou část potenciálních nákladů spojených s investicí. Naopak u dlouhodobých investic věnujeme pozornost zejména správním (manažerským) poplatkům popsaným výše. Právě tyto poplatky mohou způsobit i o více jak 20 % rozdíl mezi různými TER poplatky, avšak při stejném výnosu portfolia. Vstupní poplatky na delších časových horizontech nemají takový vliv, protože se v dlouhém čase rozpustí.

S mými klienty individuálně řeším správný mix a nastavení jejich investičních portfolií, aby celkově zapadalo do finančního plánu každého klienta. Zároveň se snažím o to, aby tato portfolia zbytečně na poplatcích klienta neochuzovala o jeho zisk a vybírám řešení, která jsou z dlouhodobého hlediska spojena s nízkými manažerskými poplatky, avšak kvalitně řízena a diverzifikována.

Autor článku: Msc. Vojtěch Navrátil, tel. 605 126 025, profil

Použité zdroje:

kfp.cz
financnirozvoj.cz
penize.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *