Jak vybrat správné fondy pro investování

Tady je způsob, podle kterého vyhodnocujeme fondy
k jednorázovému i pravidelnému investování.

Co chceme a co nechceme?

Chceme fondy, které budeme klientům vybírat my. Nesaháme po
tzv. fondech fondů (takové fondy, které investují do dalších fondů).
Důvodem je vyšší nákladovost takového řešení.

Nevybíráme žádné „novinky“ a „v tuto chvíli úžasné příležitosti“.
S podobnými nabídkami klientům často volají jejich bankéři. Snaží
se jim nabídnout to, co zrovna mají prodat, a jejich možnosti jsou
často velmi omezené. Nehledáme neznámé a neosvědčené fondy.
To je spíše spekulace než investování a riziko je vyšší.

Stejně tak se nedíváme po úzce zaměřených fondech (např. na jeden
region, omezený počet akciových titulů, atd.).

Postup při volbě fondů

Primárně se díváme po akciových a dluhopisových
fondech. Samozřejmě finální rozhodnutí dělá klient, proto je možné na jeho
přání zařadit i jiné třídy aktiv.

Dobrým tipem je také diverzifikace na úrovni správců fondu. Pokud
máte například 500 000 Kč na investici, můžete tuto částku rozdělit do
několika fondů s různou správou (např. Blackrock, Amundi, Fidelity, BNP Paribas,…).

Proč?

Protože se v různých dobách a ekonomických situacích mohou správci chovat
odlišně. Nespoléháte se tak na chování jediného správce.

Při výběru hledáme velké správce fondů – se správou alespoň 100 miliard
EUR (důvodem může být více zkušeností nebo také úspory z rozsahu).
Ty největší světové správce najdete na tomto odkazu.

Zároveň preferujeme velké fondy – takové, které spravují nejméně
500 milionů EUR. Zde platí Paretovo pravidlo – zhruba 90 % zisků
správce fondu tvoří 10 % jeho fondů. Velmi pravděpodobně
tedy bude v problematických obdobích správce věnovat největší
pozornost a péči jeho největším fondům v portfoliu.

Do portfolia chceme takové fondy, které mají historii alespoň 10 let
fungování. Jsou prověřené časem a víme, jak jejich správci reagovali
v různých situacích. Celá řada bankéřů a různých „makléřů“ volá
klientům s úžasnou novinkou, kterou právě musí prodat. To může být
dobrá spekulace, ale velmi špatná investice. Fondy s delší historií
navíc můžeme porovnávat s konkurencí a vývojem trhu.

Další podmínky pro výběr

Pokud jsme vybrali plejádu fondů na základě předchozích kritérií,
můžeme ji ještě filtrovat pomocí několika požadavků.

Důležitá je doba působení portfolio manažera ve fondu. Čím
delší dobu ve fondu působí, tím je čitelnější jeho investiční chování
v různých situacích. Je také dobré si tohoto člověka najít na LinkedInu
(nebo jinde na internetu) a zjistit, jaké jsou jeho kariérní zkušenosti.

Preferujeme nižší celkové náklady fondu (tzv. TER ukazatel).

Dále se můžeme podívat na volatilitu (kolísavost) fondu za delší
období a jeho výkonnost. Čím je fond kolísavější, tím větší riziko
může při jednorázové investici představovat (při pravidelné investici
ale může být kolísavost výhodou).

Shrnutí rad a tipů

Tady jsou naše filtry v kostce…

  • Velcí správci fondu – spravují alespoň 100 miliard EUR.
  • Velké fondy – se správou nejméně 500 milionů EUR.
  • Rozložení investice mezi více správců.
  • Historie fondu ideálně 10 let a více.
  • Nižší celková nákladovost fondu – TER ukazatel.
  • Doba, po kterou manažer fond spravuje.
  • Nižší volatilita a vyšší výkonnost u jednorázové investice.

Hodně štěstí ve vašem investování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *