Jak správně vybrat akcie na investici?

Za důležité poselství mé práce považuji i to, aby klienti
investicím rozuměli a dokázali se v nich orientovat.

Teď se podíváme na jednoduchý způsob, jak najít vhodné
kandidáty na akciové investování.

Čeho chceme dosáhnout?

Cílem je najít podhodnocené akcie. To jsou takové akcie,
jejichž vnitřní hodnota je vyšší než jejich cena na akciovém
trhu. To znamená, že by měly být relativně levné ke koupi
a zároveň mít vysokou skutečnou hodnotu.

Popíšeme si celkem 6 kritérií, podle kterých je možné akcie
hodnotit. Nebojte se, nebudete je muset počítat ručně nebo
hledat ve finančních výkazech. V závěru je odkaz na „srovnávač“,
který vám s tím pomůže.

 

1) PE = jak moc je akcie drahá?

PE (price to earning ratio) říká, kolikrát je tržní cena akcie vyšší než
zisk společnosti připadající na jednu akcii.

PE = Tržní cena akcie / Zisk na akcii (EPS, earning per share)

 

Pokud například akcie společnosti ABC stojí 2000 Kč a zisk společnosti
připadající na jednu akcii je 200 Kč, kolik bude PE?

PE = 2000/200 = 10 (= tržní cena akcie je 10x větší než zisk na jednu akcii)

Daniel Gladiš (2005, str. 79) uvádí:

„Ve své praxi jsem se už setkal i se zcela nesmyslným názorem, že čím vyšší je PE, tím lépe, protože výše PE zohledňuje popularitu akcie v očích investorů. Absurdnější názor jsem snad ještě neslyšel. Investor se nemá snažit orientovat v pochybné momentální popularitě akcií, nýbrž má se snažit kupovat akcie levné. Čím větší PE má akcie, tím je dražší a tím menší výnos přinese jejímu vlastníkovi.

Doporučení 1: PE by nemělo být větší než 15.

 

2) PB = jaká je účetní hodnota firmy?

PB = Tržní cena akcie / Účetní hodnota firmy připadající na jednu akcii

PB (price to book value) udává, kolikrát je tržní cena akcie
vyšší než účetní hodnota firmy na jednu akcii. V případě, že
bude mít společnost špatné výsledky v budoucnosti, její tržní
cena by neměla spadnout výrazně pod její účetní hodnotu.
Společnost totiž má možnost rozprodat aktiva, která má.

Doporučení 2: PB by nemělo být větší než 1,5.

 

3) Vyplácení dividendy

Akcionáři se ve firmě dožadují co nejvyšší výplaty dividend.
Manažeři naopak před investory obhajují, proč dividendy
použít na investici do rozvoje společnosti (tím by měla růst
hodnota akcie).

Podle Gladiše dividendy omezují riziko poklesu tržní ceny akcií.
Představte si tuto situaci:

 1. Akcie stojí 1 000 Kč.
 2. Vyplácená dividenda na akcii je 20 Kč.
 3. Dividendový výnos je 2 % (= 20 / 1000).
 4. Poklesne cena akcie na 500 Kč.
 5. Jaký je teď dividendový výnos? 20/500 = 4 %
 6. Dividendový výnos vzrostl. To přiláká nové investory.
 7. Cena akcie roste.

Doporučení 3: nepřetržitá historie vyplácení dividend po dobu alespoň 10 let.

 

4) Zdravá společnost

Investor chce investovat do finančně zdravé společnosti.
Prvním požadavkem bude, aby byla krátkodobá aktiva
společnosti dvakrát větší než krátkodobá pasiva. To
budeme měřit pomocí ukazatele Current ratio.

Current ratio = krátkodobá aktiva/krátkodobá pasiva

Doporučení 4: Current ratio by měl být větší než 2
(ale příliš vysoké hodnoty také nejsou dobré, protože
při nich společnost může mít příliš mnoho neadekvátně
využívaných nepotřebných aktiv).

Druhý požadavek se týká dluhu společnosti. Vysoký dluh
může vést k velkému kolísání ceny akcie (volatilitě) a tedy
i dlouhodobé nepředvídatelnosti. Měřit to budeme pomocí
ukazatele debt to equity.

Debt to equity = cizí kapitál / vlastní kapitál

Doporučení 5: debt to equity by neměl být větší než 0,6
(i zde ale platí, že příliš nízké hodnoty nemusí být
prospěšné – společnost tak často neumí pracovat
s dluhem a nevyužívá finanční páky).

 

5) Stabilní společnost

Gladiš považuje za stabilní takovou společnost, která
dosáhla za posledních 5 let v každém roce zisku (pokud
máme k dispozici horizont 10 let, je lepší vycházet z něj).

Doporučení 6: společnost dosáhla zisku za posledních 5 až 10 letech

Dalším požadavkem stabilní společnosti je růst zisku
za posledních 10 let.

Doporučení 7: Růst zisku společnosti o 4 % za posledních 10 let.

 

6) Velikost společnosti

Závěrečné kritérium je značně subjektivní, proto sami zvažte,
jestli jej při hodnocení použijete. Malé společnosti mohou být
v dnešní době (2017) velmi dynamické a nabízet tak daleko
zajímavější výnosy.

Na základě hodnotového screeningu z dílny Benjamina Grahama
budeme pracovat s tím, že hledaná společnost bude mít dostatečně
velkou tržní kapitalizaci.

Doporučení 8: Tržní kapitalizace společnosti ve výši alespoň 500 milionů dolarů.

 

Jak to použít v praxi?

Nejdříve si pojďme shrnout všechna doporučení:

 1. PE < 15
 2. PB < 1,5
 3. Nepřetržitá výplata dividend po 10 let.
 4. Current ratio > 2
  Debt to equity < 0,6
 5. Zisková společnost po 10 let
  Růst zisku > 4 %
 6. Tržní kapitalizace > 500 000 000 dolarů (subjektivní kritérium)

Doporučuji začít s Google Finance (https://www.google.com/finance).
Tam najdete funkci „Stock screener“, prostřednictví ní zadejte vše, co
jen půjde, a zbytek zkontrolujte „ručně“ u akcií, které vám projdou
filtrem.

Buďte pružní a upravujte vše podle sebe. Někteří z vás mohou mít
například vyšší požadavky na dividendový výnos na úkor
stability společnosti, atd.

Důležité je dodat, že jsou akcie často podhodnocené z nějakého
důvodu, který může být správný. Nespokojte se s těmito kritérii
(tzv. hodnotovým screeningem) a vždy si ještě vyfiltrované akcie
prověřte podrobněji nebo to konzultujte s odborníkem.

 

Zdroje:
Závěrečná univerzitní práce autora blogu (stáhnout)
GRAHAM, Benjamin a Jason ZWEIG. Inteligentní investor. Praha: Grada, 2007. Investice.
ISBN 978-802-4717-920
GLADIŠ, Daniel a Jason ZWEIG. Naučte se investovat. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2005.
Finanční trhy a instituce. ISBN 978-802-4712-055.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *