Dluhopisy: hřbitov negramotných investorů

Slyšeli jste o společnosti Arca Capital? Nebo o problémech spojených se společností DRFG? Společnosti se mohou dostat do ekonomických potíží. To se děje zcela běžně a všude na světě. Neriskujte kvůli tomu ale vaše úspory. Jednotlivé dluhopisy jsou většinou velmi riskantní cestou.

Dluhopisy z pohledu rizik

U každé investice rozlišujte mezi trvalou a dočasnou ztrátou peněz. Představte si, že investujete do kvalitně diverzifikovaných světových akcií (např. indexu MSCI World). Váš časový horizont je 20 let. Po 2 letech přijde doba covidová a vaše investice propadne o 40 %.

Co uděláte?

Do konce časového horizontu vám zbývá ještě 18 let. Proto využijete propadu na trhu a pokud máte možnost, přikoupíte za lepší ceny. Dlouhodobě tak na investicích vyděláte více. Propad na trhu způsobil dočasnou ztrátu. Vaše hodnota se dočasně propadla. Dočasná ztráta může být u investic vnímána jako příležitost, pokud máte dobře nastavené a spravované portfolio.

A teď si představte, že nakoupíte dluhopis. Časový horizont je 6 let. Emitentovi (společnosti, která dluhopis vydala), se ale vůbec nebude dařit. Vyhlásí bankrot a svou činnost ukončí. Na vyplacení vašich peněz už ve firmě nic nezůstalo. Přicházíte o všechno. V tomto případě se jedná o trvalou ztrátu. Je jedno, jestli se ekonomika někdy v budoucnosti vzchopí. Firma skončila a vy jste přišli často až o 100 % peněz.

“To se mi ale nemůže stát. Můj finanční poradce mi říkal, že…”

Tím se dostáváme k dalšímu klíčovému bodu.

Líbivé myšlenky

Dluhopisy se finančně negramotným klientům velmi jednoduše prodávají. Finanční prodejce přichází s několika líbivými myšlenkami. Tady jsou ty nejčastější…

“Nemusíte se ničeho bát. Celou investici posvětila ČNB a drží nad ní pevnou ruku. Proto můžete být naprosto klidný.”

Česká národní banka nijak nezodpovídá za kvalitu investice! Vyhodnocuje, jestli jsou dluhopisy správně připravené po technické stránce. Zodpovědnost za kvalitu emitenta a riziko investice je ale ze 100 % na straně klienta (investora). Pokud někdo argumentuje tím, že je to pod kontrolou ČNB, tak je buď sám finančně negramotný nebo vám vědomě lže. Buďte opatrní.

“Nebudete přece riskovat na kapitálových trzích. Ty se mohou propadnout o 40 %. Vždyť jste to loni sám viděl! U nás máte fixních 6 % ročně. Garantovaný výnos.”

Fixní výnos u dluhopisu je slibem emitenta (společnosti). Ta se vám zároveň zavazuje, že vám peníze vrátí. Formou dluhopisu této společnosti půjčujete peníze. Největším rizikem u dluhopisů je kreditní riziko. To znamená, že emitent nemusí dostát svým závazkům a peníze vám prostě nevrátí. Toto riziko je plně na bedrech investora. Tedy na vašich bedrech.

“Tato společnost je velmi kapitálově silná a má dlouhou historii. Nic špatného se nemůže stát.”

S tímto naprosto hloupým argumentem jsem se setkal bohužel i ve vlastních poradenských řadách. Dluhopis je typicky na 5 a více let. I ti nejsilnější emitenti se mohou dostat do vážných problémů (podvody ve firmě, ekonomická krize, krize v daném sektoru,…) a vy o své peníze přijdete. Znovu připomínám, že koupě jednotlivého dluhopisu je spojena s možnou trvalou ztrátou finančních prostředků, kterou v investičním sektoru firem riskovat nechceme.

Wealth protection a dluhopisy. Pomůžeme vám

V naší praxi se řídíme pravidly wealth protection. Ochrany bohatství klienta. Pomůžeme Vám s pravidelnými i jednorázovými investicemi tak, aby bylo vaše bohatství chráněné a v čase rostlo (článek o alokaci portfolia).

Nevěřte slibům. Finanční rozvoj a pochopení finančních principů je na prvním místě. To je naší největší hodnotou.

Domluvte si informační online schůzku…

Autor článku: Ing. Jan Skryja
Online kalendář
Tel. 603 729 189
Zakladatel rozvojového projektu Cesta Úspěšných

dluhopisy