Kontakty na tým

jan skryja

Ing. Jan Skryja

Manažer týmu, senior konzultant

Domluvit online schůzku
Tel. 603 729 189
Jan.Skryja@FinancniRozvoj.cz

Radek Fajmon

Senior konzultant

Domluvit online schůzku
Tel. 777 280 154
Radek.Fajmon@FinancniRozvoj.cz

Osobní stránka
Facebook

petr chreno

Ing. Petr Chreno

Senior konzultant

Tel. 739 424 305
Petr.Chreno@4fin.cz

petr hejda

Petr Hejda

Senior konzultant

Tel. 603 719 564
Petr.Hejda@4fin.cz

Facebook

MSc. Vojtěch Navrátil

Senior konzultant, autor

Domluvit online schůzku
Tel. 605 126 025
Vojtech.Navratil@FinancniRozvoj.cz

Facebook