Jak nastavit částky v životním pojištění

V minulém článku jsme psali o tom, jak se v čase “odpojišťovat” a zvyšovat své osobní bohatství.

Cílem životního pojištění je ochránit klienta před výrazným výpadkem příjmu. Zajistit, aby jeho životní standard zůstal zachovaný. Aby se měl stejně dobře jako před případnou nešťastnou životní situací.

Teď se podíváme na to, jak si částky do životního pojištění spočítat.

Základní rizika

Máme celkem 6 základních rizik, které stojí za to mít vyřešené:

 1. Úmrtí živitele rodiny
 2. Invalidita nemocí a úrazem
 3. Trvalé následky úrazem
 4. Velmi vážná onemocnění
 5. Dlouhodobá pracovní neschopnost
 6. Ztráta zaměstnání

A jsou tři oblasti, které chceme chránit:

 1. Cashflow klienta – rozdíl mezi příjmy a výdaji domácnosti. Cílem je zajistit, že pokud se změní příjmy (poklesnou) a výdaje (ty mohou vzrůst), pomůže klientovi pojišťovna finančně tak, aby měl vyrovnaný měsíční rozpočet i nadále.
 2. Závazky klienta – klient při nešťastné události splatí závazky. Bude tak bez dluhů a zlepší se i jeho cashflow – odpadne nutnost každý měsíc závazek platit.
 3. Finanční cíle klienta – pro některé klienty je důležité, aby v případě vážné životní události nedošlo k omezení jejich finančních cílů (přečtěte si, jaké cíle klienti nejčastěji řeší).

Příklad klienta

Aby bylo vše lépe pochopitelné, ukážeme si celé řešení na konkrétním klientovi:

 • Adam a Eva Novákovi
 • 2 děti (4 a 7 let)
 • Příjmy: Adam 30 000 Kč, Eva 23 000 Kč
 • Výdaje rodiny: 48 000 Kč
 • Závazky: hypotéka 1 800 000 Kč (splátka 10 000 Kč)
 • Rezervy: 350 000 Kč (na spořícím účtu)
 • Cíle: startovné do života dětí a finanční nezávislost (renta)

Obecná pravidla

Samozřejmě je dobré vše nastavit podle představy budoucnosti klienta. V případě, že tato představa není úplná, pomohou nám velmi obecná pravidla pro nastavení pojištění:

 1. Při úmrtí živitele rodiny klesnou výdaje na 70 – 100 % (nemusejí tedy poklesnout vůbec).
 2. Při invaliditě vzrostou výdaje rodiny na 100 – 120 % (ale může být i více).
 3. Krátkodobá rizika (např. úraz s dvoutýdenní léčbou) řešíme operativní finanční rezervou. Ne pojištěním!
 4. Dlouhodobá rizika pojišťujeme na klesající pojistné částky a klient vedle toho vytváří finanční rezervu.
 5. Klient v čase pravidelnou investicí vytváří finanční rezervu a s jejím růstem snižujeme platby za životní pojištění.

Úmrtí živitele

Počítáme budoucí hodnotu Cashflow (tedy budoucí příjmy minus budoucí výdaje):

Úmrtí Adama Nováka: CF = Budoucí příjmy – Budoucí výdaje = (Příjem manželky + Vdovský důchod + Sirotčí důchod) – Budoucí výdaje = (23 000 Kč + 7 000 Kč + 10 000 Kč) – 48 000 Kč = – 8000 Kč

Výsledkem tedy je, že rodina bude měsíčně ve ztrátě 8 000 Kč. A tuto ztrátu musí vykrýt životní pojištění. Potřebujeme spočítat, kolik peněz by manželka potřebovala, aby vykryla těchto 8 000 Kč až do důchodového věku (pokud je Adamovi 37 let, tak budeme chtít rentu vyplácet po dobu 28 let).

Aby Eva dostávala po dobu 28 let částku 8 000 Kč, potřebuje mít dnes cca 2 070 000 Kč. To bude naše pojistná částka.

Dále ověříme možnost pojistit klienty na splacení závazků: pokud by v případě tohoto rizika Eva splatila 1 800 000 Kč, sníží se jí výdaje o 10 000 Kč měsíčně. Tím pádem bude cashflow kladných 2000 Kč.

Díky tomu nepotřebujeme pojišťovat úmrtí na 2 070 000 Kč, ale stačí nám pojistit pouze na
1 800 000 Kč
.

Ve třetím kroku se můžeme s klienty pobavit o zajištění cílů – tedy jestli do této částky zahrnout ještě i peníze na finanční cíle klientů (v tomto případě startovné do života dětí).

A samozřejmě od této částky můžeme odečíst současnou finanční rezervu klienta.

Podobným způsobem by vypadal výpočet tohoto rizika i u klientky Evy.

Úmrtí nastavujeme jako lineárně klesající pojistnou částku. Ušetřené peníze klient využije na tvorbu finanční rezervy.

Invalidita

Výpočet bude velmi podobný jako u úmrtí.

Opět vyjdeme z budoucího cashflow: invalidita Adama = Budoucí příjmy – Budoucí výdaje = (Příjem Evy + Invalidní důchod Adama) – (výdaje + nové výdaje spojené s péčí o Adama)

A následně stejně vypočítáme i pro případ závazků. Opět nám při splacení hypotéky klesnou výdaje o 10 000 Kč. Tentokrát ale může vyjít cashflow záporné, proto je potřeba jej opět dorovnat potřebnou částkou.

Nakonec můžeme v pojistné částce zohlednit ještě finanční cíle klienta.

Stejně spočítáme také u Evy.

Opět nastavíme lineárně klesající částky pro toto riziko.

Trvalé následky úrazem

Pokud mám pojištěnou invaliditu, tak sto procentní následek úrazu bude vždy pokryt z ní.

Trvalé následky většinou pojišťujeme na 60 % částky invalidity. Trvalými úrazy vykrýváme ty úrazy, které jsou v rozmezí 10 – 60 % tělesného poškození. Navíc tady funguje progresivní plnění (při větším tělesném poškození pojišťovna vyplatí výrazně více).

Minimum je 1 000 000 Kč a to i u pojištění dětí.

Velmi vážná onemocnění

Tady je důležité pochopit, že se pojištěním neřeší zajištění příjmu, ale jde o “bolestné”, které klient dostane. Vzhledem k finanční rezervě klienta by se toto riziko nemuselo řešit vůbec.

Pojišťovny mají navíc přesně vyjmenované nemoci (a jejich fáze), u kterých plní, a často nastane nemoc v takové podobě, kterou zrovna pojišťovna neplní.

Toto pojištění se většinou přidává na přání klienta. Může pomoci nejčastěji v případě, kdy se klient rozhoduje mezi standardní léčbou (hrazenou státem) a nadstandardní léčbou, se kterou jsou spojeny nemalé výdaje. Tyto výdaje mohou být pokryty právě z tohoto pojištění.

Pracovní neschopnost

Většinou s klienty neřešíme denní odškodné při úrazu a hospitalizaci. Na tato rizika vytváříme nebo už máme operativní finanční rezervu (pokud si to klient nepřeje jinak).

Řešíme pouze dlouhodobou pracovní neschopnost.

Výpočet PN = (výdaje klienta – nemocenská) / 30

A většinou pojišťujeme od 28. dne (na první měsíc klientovi slouží operativní rezerva).

Ztráta zaměstnání

Toto riziko nepojišťujeme. Pojišťovny jej neumí plnit příliš dobře (nebo vůbec). Klient toto riziko řeší tvorbou finanční rezervy na spořícím účtu ve výši 3 – 6 měsíčních příjmů.

A samozřejmě klienta v čase odpojišťujeme. Berme celé životní pojištění jako nutné zlo do doby, než bude finanční rezerva dostatečně vysoká. Prioritou je zajišťovat klienta jeho majetkem! Proto je potřeba v první řadě řešit s klienty investice a majetek dlouhodobě vytvářet.

Autor článku: Ing. Jan Skryja

Spojte se s námi a domluvte si informační schůzku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *